Utolsó üzenetek

Ambrózy László
dec 11. 19:20:24
Kedves Nagylókiak! Édesanyám 100 éve a mai napon született Nagylókon.Mivel még soha nem jártam ott,ebből az alkalomból tegnap meglátogattam ...
Takács Gabriella
aug 29. 15:51:53
Tisztelt Fűrész Úr! Tudja, csak gratulálni szeretnék Önnek! Sikerült kiszúrnia azt a problémát, ami talán a legkisebb jelentőséggel bír ...
Bakonyi Erzsébet
Júl 24. 16:53:08
Kedves Érdeklődők! Sajnos az korai Nagylókról eddig nem találtam olyan oldalt, mint Hantosról. De aki megtekinti az ide másolt web oldal el ...
Vendégkönyv

Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Nagylók községben

Projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00219

Kedvezményezett neve: Nagylók Község Önkormányzat
Projekt címe: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Nagylók községben
Szerződött támogatás összege: 21 495 560 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100

Projekt tartalmának bemutatása:
Nagylók Község Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése című pályázati felhívásra “Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Nagylók községben” címmel, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztések Operatív Programok Irányító Hatósága 2017. április 28-án kelt döntése alapján támogatásban részesített.
A projekt megvalósításával Nagylók községben kialakításra kerül egy szociális feladatellátó hely (2435 Nagylók, Rákóczi u. 7/A.), amely jelenleg hiányként jelentkezik a községben és a jövőben a Sárbogárd, Nagylók, Hantos települések által társulásban fenntartott Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény (SESZI) telephelyeként kerül működtetésre. A telephelyen a szociális feladatellátás keretében helyet kap a család- és gyermekjóléti szolgálat, a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés ügyfélfogadása, adminisztrációs tevékenységek ellátása, illetve a feladatot ellátó dolgozók bázishelyeként fog funkcionálni.
A projekt keretében Nagylók Község Önkormányzat tulajdonában levő, a helyi TSZ felszámolásából megvásárolt, jelenleg használhatatlan állapotú, volt szolgálati lakás a funkciónak megfelelő belső átalakítása, komplex felújítása, energetikai korszerűsítése, megújuló energia hasznosításának bevezetése. A beruházással érintett épület alapterülete 92,07 m2, az ingatlanon kialakításra kerülő parkoló, akadálymentes parkolási lehetőség területe 50,2 m2. Az épület a jelenlegi GG (átlagost megközelítő) energetikai besorolása a fejlesztés eredményeként a DD (korszerűt megközelítő) besorolást éri el. A villamos energiát termelő naperőmű 3,0 kW teljesítménnyel járul hozzá a megújuló energia hasznosításához, s ezáltal a káros gázok kibocsátásának a csökkentéséhez. A projekt keretében a feladatellátáshoz szükséges bútorzat, számítógép és 4 db kerékpár kerül beszerzésre.
A projekt megvalósításának hatására javul a település összképe, arculata. Hasznosul az önkormányzat inaktív ingatlana. Megvalósul a lakosság egyenlő esélyű hozzáférése a szociális feladatellátáshoz. Javul a feladatellátók munkakörülménye, hatékonyabb munkavégzés valósítható meg. A korszerűsítéssel hozzájárulunk a környezetünk védelméhez.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2018. július 31.