Utolsó üzenetek

Ambrózy László
dec 11. 19:20:24
Kedves Nagylókiak! Édesanyám 100 éve a mai napon született Nagylókon.Mivel még soha nem jártam ott,ebből az alkalomból tegnap meglátogattam ...
Takács Gabriella
aug 29. 15:51:53
Tisztelt Fűrész Úr! Tudja, csak gratulálni szeretnék Önnek! Sikerült kiszúrnia azt a problémát, ami talán a legkisebb jelentőséggel bír ...
Bakonyi Erzsébet
Júl 24. 16:53:08
Kedves Érdeklődők! Sajnos az korai Nagylókról eddig nem találtam olyan oldalt, mint Hantosról. De aki megtekinti az ide másolt web oldal el ...
Vendégkönyv

Civil szervezetek

Negylóki gyermekekért alapítvány

Adószám: 18490877-1-07

Az alapítvány 1999. július 15-én alakult.
Célja a Nagylók községben élő, illetve tanuló gyermekek testi, szellemi, erkölcsi fejlődésének, oktatásának, nevelésének elősegítése.
A fő cél megvalósítása érdekében az oktatási intézmények (óvoda, iskola) támogatása, a tárgyi eszköz állományuk folyamatos pótlása, megfelelő színvonalon tartása, amely magában foglalja a hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók támogatását is.
A gyermekeknek a szabadidő kulturált eltöltésére nevelése. A felnövekvő nemzedékekkel megismertetni, népszerűsíteni kulturális értékeket, igényfelkeltés a kultúra iránt. (tanulmányi versenyek anyagi támogatása, a történelmi és természeti értékek megóvására, a környezet védelmére nevelés érdekében szerveződő kirándulások, tanulmányi utak támogatása).

Jelen alapítók által rendelt Alapítvány jellege nyílt, így ahhoz bárki – magyar és külföldi, természetes és jogi személyek – csatlakozhatnak, azt bárki szabadon támogathatja. A pénzben nyújtott támogatás forintban és külföldi fizetőeszközben történhet.
Az alapítvány számára nyújtott adomány, támogatás, felajánlás tárgyát képezheti:

 • pénz
 • ingó, ingatlan dolog
 • vagyoni értékű jog átruházása, továbbá
 • tevékenység, személyes közreműködés

Az Alapítvány kezelője a kuratórium, mely az Alapítványi önkormányzat legfőbb döntéshozó, ügyintéző és képviseleti szerve, feladata az Alapítványi célok megvalósítása.

Kuratóriumi tagok:

 • Bakonyi Árpádné – elnök
 • Tóthné Engelhardt Tünde – alelnök
 • Szabóné Bögyös Orsolya
 • Kovács Franciska Ibolya
 • Horgosi Jánosné
 • Görbe Éva
 • László Mónika Erika

Az Alapítvány alkalmas az adó 1%-nak fogadására.
Adószám: 18490877-1-07
Köszönjük megtisztelő bizalmukat, mellyel támogatják a Nagylóki Gyermekekért Alapítványt!


Nyugdíjas klub

A Nagylóki Nyugdíjasklub 2002 november elején alakult. A községben élő idős embereknek programokat, kirándulásokat szerveznek. Havonta klub összejövetelt, kulturális délutánokat tartanak. Családias hangulatban köszöntik egymást nőnapon és karácsonykor. Ünnepelnek nevezetes születésnapi, házassági évfordulókat.

Nyitott rendezvényeket is szerveznek, melyre várják a község minden érdeklődő lakóját. Ilyen rendezvények: pótszilveszter és a farsangi bál.

Több, más település nyugdíjas klubjával ápolnak kapcsolatot. Rendszeresen eljárnak Dég, Középbogárd községek nyugdíjas találkozóira.

Vendégül látják az említett klubok tagjait minden esztendő augusztusában. Ez a rendezvény több éve a Nagylóki Napok programjának szerves része.

Hagyományok ápolásában élen járnak községünkben. Hagyományos arató bemutatót tartanak, melyen a község fiatalsága is kipróbálhatja a kézi aratás fáradságos munkáját.

Jó kapcsolatot ápolnak a község minden civil szervezetével. Munkájukra, segítségükre mindig számíthat minden szervezet. A gyereknapok aktív segítői. Ízletes finomságokkal kedveskednek a gyerekeknek. Az Iringó tanösvény bejárásán frissítővel kínálják a túra résztvevőit. Ha nem ők a felelősei az egyes rendezvények lebonyolításáért, akkor nézőként szép számmal megjelennek a községi eseményeken.

2009. június 30.-án – „Nagylókért” díjban részesítette a község képviselő testülete.

Vezetői: Fellner Róbert majd Barabás György, illetve Barabásné Hepp Ilona.


Faluvédők

Adventi Ünnepség sorozat 2013


Nagylókért Kultúrális Egyesület

II. Nagylóki Történelmi Napok

Hagyományteremtő Történelmi nap 2012


Nagylóki népdalkör

A Pávakör tagjaiból a Nyugdíjasklub összefogásával 2003-ban alakult az énekkar. Kezdetben kisebb községi és kistérségi rendezvényeken (pl. Hantos – falunap, Alap stb. ) vettek részt, ahol az eddigi kiemelkedő teljesítményre felfigyelt Nagy László Tanár Úr, népművelő. Az ő fejlesztő és támogató közreműködésével (illetve Boglya citerazenekarának kíséretével), a népdalkör egyre több helyen kapott lehetőséget tehetségét megmutatni. A sok felkészüléssel, gyakorlással járó munkát a tagok kitartása, lelkesedése, illetve az utazások költségeit a helyi önkormányzat, vállalkozók segítik.

A népdalkör vezetője:
Nagy László Tanár Úr
tagjai: Fellner Róbertné
Takács Józsefné
Puha Gyuláné
Dömötör Józsefné
Szabó Lászlóné
Takács Lászlóné
Zádori Józsefné
Puha Sándorné
Csikós Ferenc
Katona András
Takács László
Német Miklósné

Boglya citerazenekar tagjai:
Vörösné Marika
Véghné Edit
Durmits Arabella Katalin

Főbb fellépések:
Székesfehérvár – Tóparti Gimnázium (2005)
Székesfehérvár – Vörösmarty Színház gála fellépés (2005)
Vass Lajos Népzenei Verseny 2005 óta
Kárpát-medencei döntők részeseként nívódíj (2010)
Aranypáva Nagydíjas Minősítő Verseny – Arany Páva díj (2007,2009)
IV. Regionális Szomszédolás – Székesfehérvár – 2007,2008,2010
Eger – Népzenei gálaműsor – Helyi rádió felvétellel
Győr – Országos Minősítés – Arany fokozat

Falunapi és egyéb rendezvényeken meghívások alapján történő részvétel a következő településeken:

Magyarkeszi, Szabadegyháza, Sárosd, Alap,
Székesfehérvár – Áfész találkozó

A Nagylóki Népdalkör eredménye


Lovas egylet

A Nagylóki Lovasegylet két évtizede vállalja, hogy évente egy vagy két alkalommal fogathajtó versenyt szervez a község lakóinak szórakoztatására.
Népi fogathajtók és hintós versenyzők érkeznek nem csak a környező településekről, hanem a megye távolabbi községeiből, sőt a megyén túlról is rendezvényeikre.
Az évek folyamán a júliusban megrendezésre kerülő verseny a Fejér megyei bajnokság részévé vált.
A jó hangulatú versenyeket a Piroska-tó melletti lovas pályán rendezik.
Családias hangulatban, kellemes környezetben zajlik a rendezvény, melyre szeretettel várják a szomszédos települések lakóit, illetve bármely érdeklődőt.
Elnökök:
Bögyös Gábor 1997-2009
Kiss Nándor 2009-

Nagylóki kettes fogathajtó verseny 2012.07.14.


Sportegyesület

Labdarúgás


BAKA férfikórus

A férfikórus 2011. évben alakult. Az alapötlet az volt, hogy abban az évben a falunapi program keretében vendégül látott szilágysámsoni barátainkkal összefogva a rendezvényen énekeljünk el egy néhány dalt. Ezzel az ötlettel lett megkeresve Nagy László tanár úr, népművelő, aki az ötletet abban támogatta, hogy kezdjünk el énekelni és majd meglátjuk. 2011. május elejére a toborzásra összejött kb. 12 fő nagylóki férfi lakos, aki szeret énekelni. A hír hallatán a csapatlétszám tovább gyarapodott és egy híján húszra gyarapodott. Abban állapodtunk meg, hogy elsősorban katona dalokat fogunk énekelni, így lett a nevünk BAKA férfikórus.
Végül a szilágysámsoniakkal a tervezett közös éneklés elmaradt, azonban a csapat azóta is lelkesen jár a próbákra és rendszeresen lehetőséget kap különböző fellépésekre. Az eltöltött egy év sikeréről a megszerzett minősítések tanúskodnak.

Művészeti oktató: Nagy László népművelő, tanár

Kórustagok:

Arany Zsolt
Bakonyi Árpád
Bakonyi József
Bálint Lajos
Csikós Ferenc
Deák Mihály
Dömötör Jácint
Finta Imre
Géczi Sándor
Hajnal Attila
Jokli Nándor
Killer József
Killer Lajos
Killer Péter
Nánási József
Takács László
Tóth József
Varga Gábor
Zádori János

Oklevelek letöltése:

Népzenei Együttesek Országos Minősítése

Népzenei Együttesek Térségi Minősítése

Vass Lajos Országos Minősítő

Vass Lajos Regionális Minősítő

3 éves a Nagylóki Bakakórus